Καλέστε μας: 2310 455 254 

iservices online meeting & webinars platform

Γνωρίστε την πλατφόρμα online meeting webinars της iservices 

Τα χαρακτηριστικά της

Η δημιουργία της online meeting & webinars πλατφόρμας της iservices στηρίχτηκε στο Big Blue Button. Μία σουίτα διαδικτυακής συνδιάσκεψης ανοιχτού κώδικα, υπό την GNULesser General Public License,  με την οποία μπορούν να οργανωθούν: Live μαθήματα εξ αποστάσεως, online τηλεδιασκέψεις, εικονικές τάξεις, ομαδικές συνεργασίες από απόσταση, οnline σεμινάρια, ημερίδες κλπ.

Η web conference διαδικτυακή εφαρμογή της iservices ανήκει στις εφαρμογές τηλεδιάσκεψης που δεν απαιτούν την εγκατάσταση πρόσθετου υλικού (Software ή Hardware). Αυτό την καθιστά ιδιαιτέρως εύχρηστη και έτοιμη να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

Η ύπαρξη κάμερας και μικροφώνου απαιτείται εφόσον οι συμμετέχοντες θέλουν να εμφανίζονται στην οθόνη και να συνομιλούν με τον κεντρικό ομιλητή - συντονιστή.

Προκειμένου να συνδεθεί κάποιος χρήστης, αρκεί να γνωρίζει την διαδικτυακή διεύθυνση του εξυπηρετητή (server) στον οποίο ‘τρέχει’ το κανάλι της  webconferenece  εφαρμογής της iservices στο οποίο έχει προσκληθεί. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ένας χρήστης να συνδεθεί και μέσω (έξυπνης φορητής συσκευής) tablet ή smartphone, εγκαθιστώντας την αντίστοιχη εφαρμογή για περιβάλλον Android.

Χαρακτηριστικά της online meeting πλατφόρμας της iservices

Προσφέρει δυνατότητες :

   • Ηχοδιάσκεψης
   • Γραπτής συνομιλίας (public and private chat),
   • Βιντεοδιάσκεψης (webcam),
   • Διαδραστικού πίνακα (whiteboard) ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση (presentation) διαφανειών και ανάρτησης αρχείων
   • Διαμοίρασης επιφάνειας εργασίας (shared desktop).
   • Εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή του ομιλητή στους συμμετέχοντες 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα:

   • Να συμμετέχουν σε online meeting  με ήχο ή και με εικόνα,
   • Να χρησιμοποιούν διαφάνειες παρουσίασης σε πάνω από 70 format
   • Να συνομιλούν σε δημόσιες ή προσωπικές (chat), συνομιλίες με web camera,
   • Να συμμετέχουν σε online διαδραστικά μαθήματα ή σεμινάρια

Στην τελευταία έκδοση η εφαρμογή υποστηρίζει και την δυνατότητα να γίνεται καταγραφή της συνεδρίας σε video, αποθήκευση και αναπαραγωγή της όποτε απαιτείται (record and playback).

  Δείτε εδώ το demo

Αναλυτικότερα οι λειτουργίες που υποστηρίζει η web conference πλατφόρμα της iservices είναι:

 

Η εφαρμογή αναγνωρίζει δύο είδη χρηστών με διαφορετικές λειτουργίες και δικαιώματα χρήσης, προσομοιώνοντας μία εικονική αίθουσα διδασκαλίας ή διάσκεψης. 

Τα δικαιώματα χρηστών διαφέρουν για τον εισηγητή (Presenter) και τους συμμετέχοντες (Viewers)

 

Συμμετέχων ή ακροατής ή θεατής ή σπουδαστής (viewer) 

Οι συμμετέχοντες, μπορούν :

   • Να βλέπουν αυτά που προβάλει ο εισηγητής από έγγραφο, παρουσίαση, webcamera.
   • Να ακούν από τον εισηγητή ή ενδεχόμενες παρεμβάσεις άλλων συμμετεχόντων
   • Έχουν την δυνατότητα να "σηκώσουν χέρι" ώστε να του δώσει ο εισηγητής το λόγο.
   • Να μιλήσουν από το μικρόφωνο (όταν τους το επιτρέψει ο εισηγητής) και από το chat (δημόσια ή να στείλουν personal message σε άλλο μέλος).
   • Να διαμοιράσουν την επιφάνεια εργασίας του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή

Δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι ή συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα βλέπουν και να ακούν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και να συζητούν χρησιμοποιώντας προσωπική ή δημόσια επικοινωνία μέσω κειμένου (text chat).

Προσομοιώνοντας μία ηλεκτρονική τάξη, ο ακροατής - θεατής μπορεί να παρέμβει “σηκώνοντας” το εικονικό του χέρι ( με κουμπί), και ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον εισηγητή ότι θέλει να του δοθεί ο λόγος.

Ο διαδραστικός πίνακας τεχνολογίας τύπου Whiteboard  επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν σε ειδικό πλαίσιο στην οθόνη τους τις σημειώσεις (αρχεία κειμένου, παρουσιάσεις pdf, power point, κ.ά.) που χρησιμοποιεί και παρουσιάζει ο εισηγητής.

 

 Εισηγητής – ομιλητής- παρουσιαστής – διδάσκων (Presenter)

 Ο εισηγητής έχει όλα τα δικαιώματα χρήσης του συμμετέχοντα, αλλά του παρέχονται έξτρα δυνατότητες. Συνολικά ο εισηγητής έχει τις παρακάτω  δυνατότητες:

   • Προβολή της οθόνης του Η/Υ του.
   • Προβολή του εαυτού του με webcamera
   • Ομιλία από μικρόφωνο
   • Προβολή παρουσίασης και εγγράφου και συνολική διαχείριση των αρχείων που θέλει να παρουσιάσει
   • Συνομιλία στο chat
   • Έλεγχος των χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο
   • Χρήση των δυνατοτήτων του Whiteboard, όπως ο «μαρκαδόρος», η μεγέθυνση κ.ά.
   • Διαμοιρασμός της επιφάνειας εργασίας του ηλεκτρονικού του υπολογιστή
   • Ανάρτηση αρχείων

 

Σενάρια χρήσης της web conference πλατφόρμας της iservices

 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο (2) περιπτώσεις χρήσης της πλατφόρμας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία: 

Σενάριο 1                                     

Χρήση για την πραγματοποίηση σύγχρονων online συναντήσεων - τελεδιασκέψεων, δημιουργία εικονικών τάξεων καθώς και ομαδικών συνεργασιών τόσο στην εκπαίδευση όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Σε αυτό το σενάριο μπορούμε να έχουμε έναν (1) εισηγητή (ή και περισσότερους) και X πλήθος, θεατών - συμμετεχόντων.

Οι λειτουργίες αυτού του σεναρίου μπορέι να περιλαμβάνουν τις παρακάτω δυνατότητες:

(α) οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν μηνύματα γραπτής συνομιλίας στο δημόσιο κανάλι (publicchat), ή και σει ιδιωτικό (private chat),

(β) οι χρήστες συνδέονται αυτόματα στην ηχοδιάσκεψη,  μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν λόγο εφόσον τους επιτραπεί.

(γ) Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να διαμοιράζει την κάμερά του (webcam) και την οθόνη του

 

Σενάριο 2

Πραγματοποίηση διάλεξης ή ομιλίας ή σεμιναρίου.

Σε αυτό το σενάριο επιθυμούμε να προσομοιώσουμε τη διάλεξη που πραγματοποιείται μέσα σε μία αίθουσα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρουσιάσεις συνεδριακού τύπου ή σεμινάρια ή  και για διδασκαλία σε μαθητές μικρής ηλικίας. Σε αυτό το σενάριο υπάρχει ένας (1) εισηγητής και X  πλήθος, ακροατών.

Οι λειτουργίες είναι ίδιες με του σεναρίου 1 με τις εξής διαφορές:

(α) οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν μηνύματα γραπτής συνομιλίας μόνο στο δημόσιο κανάλι (publicchat), καθώς δεν υπάρχει ιδιωτικό (private chat),

(β) οι χρήστες θα συνδέονται αυτόματα στην ηχοδιάσκεψη, αλλά δεν θα μπορούν να μεταδώσουν ήχο παρά μόνο αν τους επιτραπεί,

(γ) μόνο ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να διαμοιράζει την κάμερά του (webcam).

 

 

 

 


Σχεδιάγραμμα: To Whiteboard από την πλευρά του «Εισηγητή»

 

Στο BBB στο οποίο στηρίζεται η web conference & online meetingπλατφόρμα της iservices έχουν ενσωματωθεί 15 εργαλεία ανοιχτού κώδικα που είναι τα:

 

Apache ActiveMQ: Πρόκειται για ανοιχτού κώδικα server για τη διαχείριση μηνυμάτων.

Asterisk: Είναι μία ανοιχτού κώδικα εφαρμογή διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων πουχ ρησιμοποιείται σε επικοινωνιακούς servers.

Asterisk Java: Το πακέτο Asterisk-Java αποτελείται από ένα σύνολο κλάσεων της Java πουεπιτρέπουν την εύκολη κατασκευή εφαρμογών Java που επικοινωνούν με έναν Asterisk PBXserver.

Flex SDK: Είναι ένα ανοιχτού κώδικα framework για την κατασκευή και συντήρηση ωδιαδικτυακών εφαρμογών, που μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν απρόσκοπτα σε όλους τους μεγάλους browsers και λειτουργικά συστήματα.

Ghostscript: Είναι ένας διερμηνέας για τη γλώσσα Post Script και για PDF.

Grails: To Grails είναι ανοιχτού κώδικα framework για την κατασκευή διαδικτυακώνεφαρμογών που χρησιμοποιεί τη γλώσσα Groovy και συμπληρώνει την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με Java.

Image Magick: Το image magick είναι συλλογή από εργαλεία σχεδιασμένα ώστε να εμφανίζουν, να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται εικόνες. Καλύπτουν περισσότερα από100 πρότυπα εικόνας. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν εικόνες δυναμικά, γεγονός που το κάνει κατάλληλο για διαδικτυακές εφαρμογές.

MySQL: Πρόκειται για τη γνωστή ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων.

nginx: Ο nginx ή engine x είναι ένας HTTP server και server μεσολάβησης αλληλογραφίας.

Open Office: Πρόκειται για τη γνωστή ανοιχτού κώδικα σουίτα εφαρμογών γραφείου.

Red5: Ανοιχτού κώδικα Flash Server γραμμένος σε Java.

swf Tools: Συλλογή από εργαλεία για εργασία με Adobe Flash αρχεία (swf αρχεία).

Tomcat: Ο apache Tomcat είναι μία υλοποίηση των τεχνολογιών Java Servlet και Java Server Pages.

Ubuntu: Πρόκειται για διανομή του λειτουργικού συστήματος Linux, με εστίαση στο φιλικό για το χρήστη γραφικό περιβάλλον.

Xuggler: Είναι βιβλιοθήκη για Java και C++ που επιτρέπει την αποκωδικοποίηση, επεξεργασία και κωδικοποίηση σχεδόν οποιουδήποτε τύπου αρχείου βίντεο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο